Chính sách huỷ phòng

Mùa thấp điểm:

COD: 16 ngày trước ngày nhận phòng => Miễn phí
Từ 15- 08 ngày trước ngày nhận phòng => 50% tổng tiền phòng đêm đầu tiên
Từ 07 – 04 ngày trước ngày nhận phòng => 100% tổng tiền phòng đêm đầu tiên
03 ngày trước ngày nhận phòng/ khách không đến => Tính 100% tiền phòng của đơn đặt phòng

Ngày lễ, tết:

COD: 31 ngày trước ngày khách nhận phòng=> Miễn phí
Từ 30 – 21 ngày trước ngày nhận phòng=> Tính 50% tiền phòng của đêm đầu tiên
Từ 20 – 16 ngày trước ngày nhận phòng=> Tính 100% tiền phòng của đêm đầu tiên
15 ngày trước ngày nhận phòng & Khách không đến => Tính tiền phòng của cả chặng booking

Tất cả các khoản đặt cọc sẽ không được hoàn lại. Khách sạn có quyền hủy phòng nếu việc đặt cọc không được thực hiện trừ khi có sự thỏa thuận tín dụng bằng văn bản và được sự đồng ý của Khách sạn.