Chính sách trẻ em

Chính sách 1:

Tối đa 02 người lớn và 02 trẻ em dưới 06 tuổi mỗi phòng

Chính sách 2:

Trẻ em dưới 06 tuổi ở cùng phòng với cha mẹ sẽ được ăn sáng miễn phí, tối đa hai (02) trẻ em/ phòng

Chính sách 3

Từ 06 – dưới 11 tuổi ở cùng phòng với cha mẹ, sử dụng giường chung với bố mẹ sẽ tính phí ăn sáng 300,000 VNĐ/bé

Chính sách 4

Từ 11 tuổi trở lên: 600,000 VNĐ/khách, bao gồm giường phụ