logo
05/10/2022
diweadm

COMBO BAMBOO EDEN

Ấn tượng nhất chắc có lẽ là khu bán hàng thổ cẩm. Những bộ quần áo thổ cẩm truyền thống đầy màu sắc được trải, treo khắp các gian hàng, tạo nên một khung cảnh ấn tượng và đậm hồn vùng cao. Ấn tượng nhất chắc có lẽ là khu bán hàng thổ cẩm. Những bộ quần áo thổ cẩm truyền thống đầy màu sắc được trải, treo khắp các gian hàng, tạo nên một khung cảnh ấn tượng và đậm hồn vùng cao.